آزمون وردپرس (wordpress)

این آزمون دارای نمره منفی است ،در انتهای آزمون کافیست مشخصات خود را وارد نمایید

تا بلافاصله نتایج آزمون را مشاهده نمایید.

آزمون سئو (seo)

آزمون دارای نمره منفی نمی باشد